Tomio Okamura a jeho tvůrčí pojetí demokracie

Po listopadu 1989 bylo asi všem zřejmé, co je demokracie a jaké ideály s sebou přináší. Článek je dostupný v předplatitelské verzi k poslechu. Dnes už je však situace trochu jiná, pojem demokracie nabývá nových pojetí. Vznikají politická hnutí, která se schovávají za roušku demokracie a systematicky nás od snu svobodné, nikým netrýzněné společnosti oddalují. Demokrat Tomio Na […]

Čtěte více

Zásady správné manipulace s knihou

V jednom z minulých článků (zde) jsme se zabývali nebezpečím, které přináší obsah knih. A to především obsah zábavný, od něhož se nelze odtrhnout. Nebohý čtenář je tedy v důsledku četby vystaven množství nehod, které ho v lepším případě mohou stát místo v práci nebo úraz, v tom horším i život. Musíme ovšem přihlédnout k tomu, že čtenář si byl nebezpečí […]

Čtěte více