Author: podlesakm

Anna Svobodová: Každý má možnost se učit, jde však o ochotu…

Jak byste popsala českou společnost po druhé světové válce? Jak na Vás působila? Mé prvé postřehy jsou veskrze vzpomínky na moc prima lidi kolem mne. Všichni byli milí, povzbuzovali mne, chválili. Abych se kromě jiného naučila česky, když jsem začala zase po obrně chodit, posílala mne maminka v rámci rehabilitace nakupovat. Byla jsem šťastná, že jsem […]

Čtěte více

Židovský skauting

Židovský skauting Dnes je málo známá skutečnost, že kdysi existoval židovský skauting. Jakýsi předchůdce skautu jako takového ve střední Evropě bylo německé romantické mládežnické hnutí Wandervogel (tažný pták), ve kterém bylo mnoho Židovských členů. Kvůli šíření antisemitismu a myšlenek o árijské rase, byla ve Wandervogel přijata árijská klauzule, která zakazovala členství neárijců v tomto hnutí. Bývalí […]

Čtěte více

ROZHOVOR: S Oldřichem Vinařem o významu LSD v 60.letech 20.století

Na začátek stručná historie LSD v 60. letech Roku 1938 v laboratořích farmaceutické firmy Sandoz ve švýcarské Basileji, byl poprvé Albertem Hofmannem syntetizován Diethylamid kyseliny lysergové čili LSD, který je neodmyslitelně spjat se šedesátými léty 20. století. V této dekádě probíhalo celosvětově mnoho výzkumů a pokusů. Zvláště pak v bývalé ČSSR, kde o něj měla zájem i StB, aby jej mohla […]

Čtěte více