CYKLUS: Bund – odboj a zánik

Odboj za 2. světové války a zánik Bund před svým zánikem kolem roku 1949 fungoval ještě ve dvou zemích východní Evropy – v Litvě a Rumunsku. V Litvě a v Rumunsku se ale neprojevoval natolik význačně. Vedení Bundu v zahraničí Za druhé světové války, během německé okupace Polska, strana nadále zůstala aktivní. Vedení Bundu se rozhodlo opustit Varšavu – s vlnou odcházejících […]

Čtěte více

CYKLUS: Bund – propast mezi sionismem a bundismem

Pře sionismu a „zdeskosti“ Jak jsem již zmínila v minulých článcích, Bund byl stranou sekulární, takže náboženství do své ideologie nezahrnoval. Jeho hlavní myšlenkou byla tzv. doikayt, což se sice do češtiny špatně překládá, nicméně je možné toto slovo přeložit trochu humorně jako „zdeskost“. Proč se tedy bundismus nemohl dohodnout s sionismem? „zdeskost“ Koncept této ideje byl […]

Čtěte více

CYKLUS: Bund – ženská emancipace

Nové myšlenky Bundu S vlnou ženské emancipace Bund nezůstával pozadu. V letech 1870 – 1880 se zvýšil v továrnách počet dělnic. Stalo se tak i kvůli hospodářské krizi – proto i ženy se snažily něco málo vydělat a přispět tak rodině na živobytí. Židovské dělnice ale, jak bylo zvykem, dostávaly za stejnou práci peněz méně než muži. […]

Čtěte více

CYKLUS: Bund – cesta k samostatnosti polského Bundu

Bund v Polsku V roce 1914 vypukla 1. světová válka. Některá území Polska byla zabrána Německem. To vedlo k zhoršení spojení mezi ruskou a polskou odnoží Bundu. Jestli měl polský Bund i nadále fungovat, musel se osamostatnit a nebrat ohled na ruský Bund. Polský Bund se tedy vyvíjel odlišně a díky své samostatnosti byl v mnoha ohledech úspěšnější. Polský […]

Čtěte více

CYKLUS: Bund – mezi bolševiky a menševiky

Bund v Rusku Agitace Bundu měla ale větší rozměry, například užívání jidiš, mateřského jazyka velké většiny východoevropských Židů, místo jazyka oficiálního – ruštiny – jim pomáhalo jejich propagaci, šíření mimo hranice Ruska a sjednocování s podobně smýšlejícími proudy napříč celým „Yidishlandem“, což postupně vedlo k požadavku židovské národní autonomie na ruském území. Kolem roku 1905 v sobě Bund zahrnoval […]

Čtěte více

CYKLUS: Bund – inspirován marxismem

Vznik Bundu a jeho cíle Na konci devatenáctého století se také díky industrializaci společnost více rozvrstvila a tím vznikla samostatná dělnická třída. Co vedlo k vzniku Bundu? Židovští dělníci v nově vznikajících továrnách pracovali často v nepřípustných podmínkách, a o v ještě horších než dělníci většinové nežidovské populace. Jejich pracovní doba trvala leckdy i mnohem déle než 12 hodin […]

Čtěte více

CYKLUS: Bund – židovský dělnický svaz

Všeobecný židovský dělnický svaz v Litvě, Polsku a Rusku V následující sérii článku se budu zabývat židovskou dělnickou socialistickou stranou Bund založenou ve východní Evropě. Budu se zabývat příčinami jejího vzniku na konci 19. století. A to zejména díky snaze o zrovnoprávnění židovských dělníků s dělníky nežidovského původu a posléze se všemi obyvateli. Stručně popíši, jak se Bund […]

Čtěte více