Dora Pešková: Hitler do ČSR vysílal své agenty, aby poštval Němce proti Čechům

Představila byste se krátce našim čtenářům? Moje jméno je Dora Pešková, narodila jsem se pomalu před sto lety v Karlových Varech, kde jsem strávila dětství a mládí až do roku 1938. To jsem byla v oktávě a simultánně začátkem září začal v Německu mluvit Hitler. Tím skončilo mé dětství a mládí. Také začala okupace. Jak vypadal život ve […]

Čtěte více

Jak křesťanské zákony utvářely židovské komunity ve středověku

Židé – mimo středověký svět Nezapadající do mýtu Ve středověkém světě převládala nad celou západní a východní katolickou Evropou filozofická vize principu tří stavů. Do tohoto křesťanského pojetí světa tří (tří ne náhodou) stavů patřili Laboratores, Oratores a Belatores. Do společenského stavu Laboratores spadali převážně rolníci a drobní živnostníci zaměření na zemědělská řemesla (například mlynář […]

Čtěte více

ANKETA: Židé v ČR

Jak dopadla anketa o židech? Jak vidí náš Židovský svět okolní veřejnost? To byla otázka, na kterou jsme se zeptali ve velkých facebookových skupinách. Během tří dnů se na dotazník dostalo přes tisíc lidí, ale na dotazník jsme dostali jen 237 odpovědí. Lidé, kteří se rozhodli vyjádřit, byli povětšinou prožidovští a částečně nebo neutrálně pro […]

Čtěte více

CYKLUS: Bund – odboj a zánik

Odboj za 2. světové války a zánik Bund před svým zánikem kolem roku 1949 fungoval ještě ve dvou zemích východní Evropy – v Litvě a Rumunsku. V Litvě a v Rumunsku se ale neprojevoval natolik význačně. Vedení Bundu v zahraničí Za druhé světové války, během německé okupace Polska, strana nadále zůstala aktivní. Vedení Bundu se rozhodlo opustit Varšavu – s vlnou odcházejících […]

Čtěte více

CYKLUS: Bund – propast mezi sionismem a bundismem

Pře sionismu a „zdeskosti“ Jak jsem již zmínila v minulých článcích, Bund byl stranou sekulární, takže náboženství do své ideologie nezahrnoval. Jeho hlavní myšlenkou byla tzv. doikayt, což se sice do češtiny špatně překládá, nicméně je možné toto slovo přeložit trochu humorně jako „zdeskost“. Proč se tedy bundismus nemohl dohodnout s sionismem? „zdeskost“ Koncept této ideje byl […]

Čtěte více

CYKLUS: Bund – ženská emancipace

Nové myšlenky Bundu S vlnou ženské emancipace Bund nezůstával pozadu. V letech 1870 – 1880 se zvýšil v továrnách počet dělnic. Stalo se tak i kvůli hospodářské krizi – proto i ženy se snažily něco málo vydělat a přispět tak rodině na živobytí. Židovské dělnice ale, jak bylo zvykem, dostávaly za stejnou práci peněz méně než muži. […]

Čtěte více

CYKLUS: Bund – cesta k samostatnosti polského Bundu

Bund v Polsku V roce 1914 vypukla 1. světová válka. Některá území Polska byla zabrána Německem. To vedlo k zhoršení spojení mezi ruskou a polskou odnoží Bundu. Jestli měl polský Bund i nadále fungovat, musel se osamostatnit a nebrat ohled na ruský Bund. Polský Bund se tedy vyvíjel odlišně a díky své samostatnosti byl v mnoha ohledech úspěšnější. Polský […]

Čtěte více

CYKLUS: Bund – mezi bolševiky a menševiky

Bund v Rusku Agitace Bundu měla ale větší rozměry, například užívání jidiš, mateřského jazyka velké většiny východoevropských Židů, místo jazyka oficiálního – ruštiny – jim pomáhalo jejich propagaci, šíření mimo hranice Ruska a sjednocování s podobně smýšlejícími proudy napříč celým „Yidishlandem“, což postupně vedlo k požadavku židovské národní autonomie na ruském území. Kolem roku 1905 v sobě Bund zahrnoval […]

Čtěte více

Nový židovský hřbitov v Telči

Nový židovský hřbitov na Oslednicích (Text je převzat z portálu telc.eu) Nový židovský hřbitov byl založen roku 1879, v současnosti je v majetku Federace židovských obcí v ČR. Hřbitov byl obehnán ohradní zdí. Celkový počet náhrobních a pamětních kamenů na hřbitově je 154. Jsou umístěny v pěti řadách vedoucích od západu k východu. Náhrobky pokryly jen necelou polovinu hřbitova, většina jeho […]

Čtěte více